Bytový dům

spolupráce ing. arch. Kateřina Horych

vyzvaná soutěž

 

Kontext

Polyfunkční dům se nachází v lokalitě na okraji obce, místě, které složitě hledá svoji identitu, vzhledem k intenzitě a velikosti rozrůstajícího se okolí. Výraz domu je úzce spjat s potřebami vycházejícími z analýzy. Cílem je vytvoření mírně nadstandardního bydlení, vzhledem k průměru, jenž se nachází v okolí. Neslovice jsou svým měřítkem vesnicí, jenž se svojí polohou nachází v ideální dojezdové vzdálenosti do Brna. Dům respektuje územní studii a navazuje na uliční čáru směrem od vesnice.

Forma

a objem

domu reaguje svým prolomením na měřítko okolní zástavby, tak stejně ve svém půdorysném rozložení. Zabstrahované provedení sklonité střechy změkčuje akcent nároží a dotváří umírněnou nadčasovou formu fasády doplněnou ve výrazu umělým kamenem. Uvnitř svírající ho se objemu se ve dvorní části nachází soukromý vnitroblok orientovaný do klidnější části směrem k rodinným domům a lesu. Hlavní objemy jsou určeny primární funkcí bydlení, nižší spojovací část je pro komerci. Uliční fasáda je tradiční s okny, vnitřní je s většími okny lodžiemi a terasami.  

Forma

a objem

domu reaguje svým prolomením na měřítko okolní zástavby, tak stejně ve svém půdorysném rozložení. Zabstrahované provedení sklonité střechy změkčuje akcent nároží a dotváří umírněnou nadčasovou formu fasády doplněnou ve výrazu umělým kamenem. Uvnitř svírající ho se objemu se ve dvorní části nachází soukromý vnitroblok orientovaný do klidnější části směrem k rodinným domům a lesu. Hlavní objemy jsou určeny primární funkcí bydlení, nižší spojovací část je pro komerci. Uliční fasáda je tradiční s okny, vnitřní je s většími okny lodžiemi a terasami.