Sídlo firmy v Masarykově čtvrti

Vila v Masarykově čtvrti je sama o sobě výrazným prvkem, jenž je definována obdobím svého vzniku i geniem loci celé lokality. Interiér je osobitý s výraznými originálními prvky…

Sídlo firmy

v Masarykově

čtvrti

Vila v Masarykově čtvrti je sama o sobě výrazným prvkem…

Obecní úřad

Výrazná rekonstrukce měla za cíl vytvořit jasnou identitu místa s odstraněním materiálových prohřešků a také definování logických funkčních zón...

Obecní úřad

Výrazná rekonstrukce měla za cíl vytvořit jasnou identitu místa s odstraněním materiálových prohřešků...

UMAMI simply asian

Koncept vzhledu restaurace odráží jasné zadání a částečně i stávající dispozici rozdělenou na tři části….

UMAMI

simply asian

Koncept vzhledu restaurace odráží jasné zadání a částečně i stávající dispozici rozdělenou…

Řadové domy

Orientace pozemku je na sever směrem k vesnici. Sice se zde nabízí pomyslný …

Řadové domy

Orientace pozemku je na sever směrem k vesnici. Sice se zde nabízí pomyslný výhled, ale také naprosté otevření veškerých pobytových prostor…

Bytový dům

Polyfunkční dům se nachází v lokalitě na okraji obce, místě, které složitě hledá…

Bytový dům

Polyfunkční dům se nachází v lokalitě na okraji obce, místě, které složitě hledá svoji identitu, vzhledem k intenzitě a velikosti rozrůstajícího se okolí…

Rodinný dům na komplikované parcele

Rodinný dům pro rozrůstající se rodinu, má splňovat …

Rodinný dům

na komplikované

parcele

Rodinný dům pro rozrůstající se rodinu, má splňovat klasické požadavky…

Rekonstrukce rodinného domu

Nadčasově řešený interiér s klasickými moderními prvky, se vyznačuje výrazným černým důsledně minimalisticky…

Rekonstrukce

rodinného domu

Nadčasově řešený interiér s klasickými moderními prvky, se vyznačuje výrazným černým důsledně minimalisticky řešeným…

Dům s křídly

Objem objektu části do ulice je tradiční, se šikmou sklonitou střechou, moderní formou jsou zpracované povrchy omítky, střecha a strop z pohledového betonu střešní krytina z titanzinkového plechu…

Dům s křídly

Objem objektu části do ulice je tradiční, se šikmou sklonitou střechou, moderní formou jsou zpracované povrchy omítky…

Rodinný dům Neslovice

Výrazný projekt rekonstrukce se týkal zejména prvního nadzemního podlaží. Do dispozice přízemí se příliš nezasahovalo, upravovaly se pouze fasády…

Rodinný dům

Neslovice

Výrazný projekt rekonstrukce se týkal zejména prvního nadzemního podlaží…

Ubytování na farmě

Místo na louce obklopené pastvinami, ohradami se zvířaty. Volně se pasoucí krávy, ovce. Ustájené koně…

Ubytování

na farmě

Místo na louce obklopené pastvinami, ohradami se zvířaty. Volně se pasoucí krávy, ovce. Ustájené koně…

Termální lázně

Je zde cítit silný potenciál místa s jeho historicky honosnou a elegantní hodnotou. Svojí velikostí nemá sílu konkurovat…

Termální lázně

Je zde cítit silný potenciál místa s jeho historicky honosnou a elegantní hodnotou. Svojí velikostí nemá sílu konkurovat velkému městskému…

Osobitý interiér

Komplikovaná výchozí pozice v bytě, bez možnosti provádět zásahy do rozvodů …

Osobitý interiér

Komplikovaná výchozí pozice v bytě, bez možnosti provádět zásahy do rozvodů vody a kanalizace. Malá kuchyňská linka a složitě definovaná část jídelny…

Mindforge hub

Sdružení 5 ti organických firem…

Mindforge hub

Sdružení 5 ti organických firem se rozhodlo pro výběr sídla v centru města Brna…

Interiér v rodinném domě

Střídmý a elegantní interiér. Tak by se…

Interiér v rodinném domě

Střídmý a elegantní interiér. Tak by se dala charakterizovat realizace v rodinném domě, který návrhu předcházel také…

Cukrárna

Cílem nízkorozpočtového návrhu redesignu bylo zpřehlednit řešený prostor, očistit jej od reklamních nánosů a v neposlední řadě také vytvořit více nezávislých míst pro kratší posezení kavárenského typu…

Cukrárna

Cílem nízkorozpočtového návrhu redesignu bylo zpřehlednit řešený prostor, očistit jej od reklamních nánosů…

Galerie

V konceptu řešení jsem vycházela z nového návrhu řešení křižovatky, kdy se z ulice Koliště odstraní odbočovací pruh ..

Galerie

V konceptu řešení jsem vycházela z nového návrhu řešení křižovatky, kdy se z ulice Koliště odstraní odbočovací pruh směrem k ulici Milady Horákové..

Městská tržnice Brno

Místo, na kterém se tržnice nachází, je nepříznivé, špinavé. Tato skutečnost se má novým návrhem vyvrátit. Částečně odkloněná plocha města má upoutat pozornost a přivést nový život …

Městská tržnice

Brno

Místo, na kterém se tržnice nachází, je nepříznivé, špinavé. Tato skutečnost se má novým návrhem vyvrátit…

Vinařství

Dolní Kounice jsou místo, kde má výroba vína staletou tradici a vinná réva se zde pěstuje dlouho, ale nejedná se o čistě vinařskou oblast. Spíše je tato poloha jakýmsi mezníkem mezi severem a jihem…

Vinařství

Dolní Kounice jsou místo, kde má výroba vína staletou tradici a vinná réva se zde pěstuje dlouho…

Rodinný dům na venkově

Typická venkovská zástavba malé vesnice na okraji Drahanské vrchoviny z velké části směrovala celý návrh…

Rodinný dům na venkově

Typická venkovská zástavba malé vesnice na okraji Drahanské vrchoviny z velké části směrovala celý návrh…

Hotelový pokoj

Vyzývavý design hotelového pokoje odpovídá koncepčně svému zadání. Nachází se v prostoru garáže a k tomuto stylu je laděn i industriální surový design.

Hotelový pokoj

Vyzývavý design hotelového pokoje odpovídá koncepčně svému zadání. Nachází se v prostoru garáže a k tomuto stylu je laděn i industriální surový design…

Dětský pokoj s velkým oknem

Pokoj pro Kryšpína je pokojem snů, nejen pro malé dítě. Má obrovské okno, ze kterého bude vidět ven, až bude psát úkoly, nebo si hrát…

Dětský pokoj s velkým oknem

Pokoj pro Kryšpína je pokojem snů, nejen pro malé dítě. Má obrovské okno, ze kterého bude vidět ven, až bude psát úkoly, nebo si hrát…

Dům H

Okolní zástavba je tvořena nesourodou různě starou zástavbou rodinných domů jedno i dvoupodlažních, se sklonitými i plochými střechami…

Dům H

Okolní zástavba je tvořena nesourodou různě starou zástavbou rodinných domů jedno i dvoupodlažních, se sklonitými i plochými střechami…

Rekonstrukce činžovního domu

Koncept rekonstrukce prvorepublikového činžovního domu je navržen pouze s drobnými zásahy, ale v ohledu na aktuální trendy a požadavky bydlení…

Nástavba Strahov

Cílem rekonstrukce by mělo být zachování spodního objemu budovy, kde se v současné době …