Sídlo firmy v Masarykově čtvrti

Vila v Masarykově čtvrti je sama o sobě výrazným prvkem, jenž je definována obdobím svého vzniku i geniem loci celé lokality. Interiér je osobitý s výraznými originálními prvky…

architekt-brno

Sídlo firmy

v Masarykově

čtvrti

Vila v Masarykově čtvrti je sama o sobě výrazným prvkem…

architekt-brno
architekt-brno

Obecní úřad

Výrazná rekonstrukce měla za cíl vytvořit jasnou identitu místa s odstraněním materiálových prohřešků a také definování logických funkčních zón...

architekt-brno

Obecní úřad

Výrazná rekonstrukce měla za cíl vytvořit jasnou identitu místa s odstraněním materiálových prohřešků...

UMAMI simply asian

Koncept vzhledu restaurace odráží jasné zadání a částečně i stávající dispozici rozdělenou na tři části. Vstupní část je definovaná jako asijská s prvky ZEN v pojetí evropské kultury…

architekt-brno

UMAMI

simply asian

Koncept vzhledu restaurace odráží jasné zadání a částečně i stávající dispozici rozdělenou…

architekt-brno
architekt-brno

Řadové domy

Orientace pozemku je na sever směrem k vesnici. Sice se zde nabízí pomyslný výhled, ale také naprosté otevření veškerých pobytových prostor směrem do okolní blízké husté zástavby RD. Z těchto dvou nejzásadnějších důvodů jsou domy posunuty k téměř severní hranici parcely…

architekt-brno

Řadové domy

Orientace pozemku je na sever směrem k vesnici. Sice se zde nabízí pomyslný výhled, ale také naprosté otevření veškerých pobytových prostor…

Bytový dům

Polyfunkční dům se nachází v lokalitě na okraji obce, místě, které složitě hledá svoji identitu, vzhledem k intenzitě a velikosti rozrůstajícího se okolí. Výraz domu je úzce spjat s potřebami vycházejícími z analýzy. Cílem je vytvoření mírně nadstandardního bydlení, vzhledem k průměru, jenž se nachází v okolí…

architekt-brno

Bytový dům

Polyfunkční dům se nachází v lokalitě na okraji obce, místě, které složitě hledá svoji identitu, vzhledem k intenzitě a velikosti rozrůstajícího se okolí…

architekt-brno
architekt-brno

Rodinný dům na komplikované parcele

Rodinný dům pro rozrůstající se rodinu, má splňovat klasické požadavky na moderně nadčasový vzhled…

architekt-brno

Rodinný dům

na komplikované

parcele

Rodinný dům pro rozrůstající se rodinu, má splňovat klasické požadavky…

Rekonstrukce rodinného domu

Nadčasově řešený interiér s klasickými moderními prvky, se vyznačuje výrazným černým důsledně minimalisticky řešeným nábytkem v podobě matné kuchyňské linky, nejen bez přesahů hran, úchytek…

architekt-brno

Rekonstrukce

rodinného domu

Nadčasově řešený interiér s klasickými moderními prvky, se vyznačuje výrazným černým důsledně minimalisticky řešeným…

architekt-brno
architekt-brno

Dům s křídly

Objem objektu části do ulice je tradiční, se šikmou sklonitou střechou, moderní formou jsou zpracované povrchy omítky, střecha a strop z pohledového betonu střešní krytina z titanzinkového plechu…

architekt-brno

Dům s křídly

Objem objektu části do ulice je tradiční, se šikmou sklonitou střechou, moderní formou jsou zpracované povrchy omítky…

Rodinný dům Neslovice

Výrazný projekt rekonstrukce se týkal zejména prvního nadzemního podlaží. Do dispozice přízemí se příliš nezasahovalo, upravovaly se pouze fasády…

architekt-brno

Rodinný dům

Neslovice

Výrazný projekt rekonstrukce se týkal zejména prvního nadzemního podlaží…

architekt-brno
architekt-brno

Ubytování na farmě

Místo na louce obklopené pastvinami, ohradami se zvířaty. Volně se pasoucí krávy, ovce. Ustájené koně…

architekt-brno

Ubytování

na farmě

Místo na louce obklopené pastvinami, ohradami se zvířaty. Volně se pasoucí krávy, ovce. Ustájené koně…

Termální lázně

Je zde cítit silný potenciál místa s jeho historicky honosnou a elegantní hodnotou. Svojí velikostí nemá sílu konkurovat velkému městskému parku na břehu jezera, ale naopak nabídnout jinou, slavnostní atmosféru místa…

architekt-brno

Termální lázně

Je zde cítit silný potenciál místa s jeho historicky honosnou a elegantní hodnotou. Svojí velikostí nemá sílu konkurovat velkému městskému…

architekt-brno
architekt-brno

Osobitý interiér

Komplikovaná výchozí pozice v bytě, bez možnosti provádět zásahy do rozvodů vody a kanalizace. Malá kuchyňská linka a složitě definovaná část jídelny…

architekt-brno

Osobitý interiér

Komplikovaná výchozí pozice v bytě, bez možnosti provádět zásahy do rozvodů vody a kanalizace. Malá kuchyňská linka a složitě definovaná část jídelny…

Mindforge hub

Sdružení 5 ti organických firem se rozhodlo pro výběr sídla v centru města Brna. Konceptem interiéru zrekonstruované starší budovy, jenž má svoje limity…

architekt-brno

Mindforge hub

Sdružení 5 ti organických firem se rozhodlo pro výběr sídla v centru města Brna…

architekt-brno
architekt-brno

Interiér v rodinném domě

Střídmý a elegantní interiér. Tak by se dala charakterizovat realizace v rodinném domě, který návrhu předcházel také. Jednoduchost, funkčnost s citem pro detail. Ovšem také pod kontrolou rozpočtu…

architekt-brno

Interiér v rodinném domě

Střídmý a elegantní interiér. Tak by se dala charakterizovat realizace v rodinném domě, který návrhu předcházel také…

Cukrárna

Cílem nízkorozpočtového návrhu redesignu bylo zpřehlednit řešený prostor, očistit jej od reklamních nánosů a v neposlední řadě také vytvořit více nezávislých míst pro kratší posezení kavárenského typu…

architekt-brno

Cukrárna

Cílem nízkorozpočtového návrhu redesignu bylo zpřehlednit řešený prostor, očistit jej od reklamních nánosů…

architekt-brno
architekt-brno

Galerie

V konceptu řešení jsem vycházela z nového návrhu řešení křižovatky, kdy se z ulice Koliště odstraní odbočovací pruh směrem k ulici Milady Horákové..

architekt-brno

Galerie

V konceptu řešení jsem vycházela z nového návrhu řešení křižovatky, kdy se z ulice Koliště odstraní odbočovací pruh směrem k ulici Milady Horákové..

Městská tržnice Brno

Místo, na kterém se tržnice nachází, je nepříznivé, špinavé. Tato skutečnost se má novým návrhem vyvrátit. Částečně odkloněná plocha města má upoutat pozornost a přivést nový život …

architekt-brno

Městská tržnice

Brno

Místo, na kterém se tržnice nachází, je nepříznivé, špinavé. Tato skutečnost se má novým návrhem vyvrátit…

architekt-brno
architekt-brno

Vinařství

Dolní Kounice jsou místo, kde má výroba vína staletou tradici a vinná réva se zde pěstuje dlouho, ale nejedná se o čistě vinařskou oblast. Spíše je tato poloha jakýmsi mezníkem mezi severem a jihem…

architekt-brno

Vinařství

Dolní Kounice jsou místo, kde má výroba vína staletou tradici a vinná réva se zde pěstuje dlouho…

Rodinný dům na venkově

Typická venkovská zástavba malé vesnice na okraji Drahanské vrchoviny z velké části směrovala celý návrh…

architekt-brno

Rodinný dům na venkově

Typická venkovská zástavba malé vesnice na okraji Drahanské vrchoviny z velké části směrovala celý návrh…

architekt-brno