Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Galerie – laborARTory Brno

studie

vizualizace: Stanislav Simoníček

Koncept vycházel z nového návrhu řešení křižovatky, kdy se z ulice Koliště odstraní odbočovací pruh směrem k ulici Milady Horákové. Tím se zvětší řešená parcela a zrušením jednoho jízdního pruhu dojde také k mírnému zklidnění dopravy. Funkční a hmotové rozdělení navrhované zástavby reaguje na koncept pěšího propojení. Pruhy pro přecházení, koridory, se v prodloužení střetávají právě uprostřed společného před prostoru mezi budovami navrhované zástavby. Do těchto míst jsou také soustředěny vstupy obou budov. Historicky významný bulvár Třídy kpt. Jaroše je pomyslně “uzavírán” otevřenou skleněnou fasádou – která integruje zeleň do objektu.

architekt-brno
architekt-brno

Galerie je jako chrám pro umění, nezatížený provozy

Nároží – akcent, reaguje na okolní zástavbu- vyčištěním, poloha-společensko strategická s výrazným výhledem na historické centrum města.

Galerie

Socha čistý, hmotově výrazný prvek reflektující význam nároží. Velkými prosklenými plochami orientovanými na severo-západ dochází k hloubkovému propojení interiéru s exteriérem a zároveň je galerie osvětlena nepřímým přirozeným osvětlením. Pohledový beton odráží surovost formy, a vytváří abstraktní prostor pro vystavování uměleckých děl.