Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Městská tržnice Brno

studie

Svěží otevřený prostor

Místo, na kterém se tržnice nachází, je nepříznivé, špinavé. Tato skutečnost se má novým návrhem vyvrátit. Částečně odkloněná plocha města má upoutat pozornost a přivést nový život. Nejdůležitější je tady právě onen veřejný prostor s “přidanou funkcí” tržnice, jako plynoucího otevřeného vzdušného lehkého prostoru na hraně města.

Transparentní objekt je vystavěn na hranici parcely. Ze všech stran je prostupný a přehledný, na jedné straně je orientován do náměstí s předprostorem, na straně druhé dochází k pasivnímu propojení výhledy na rušnou dopravní tepnu Koliště. Každý z jednotlivých funkčních provozů má svůj samostatný vstup z veřejného prostoru. Uprostřed každého provozu je jeho jádro, které plní funkci provozní i konstrukční. Jednotlivé stánky tržnice jsou mobilní po celé ploše.