Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Dům H

probíhající realizace

Okolní zástavba je tvořena nesourodou různě starou zástavbou rodinných domů jedno i dvoupodlažních, se sklonitými i plochými střechami. Navržený objekt tuto geometrii porušuje a odhmotňuje potencionální přes deset metrů dlouhou rovnou fasádu na dvě hmoty rozdělenou schodištěm.

V každé z těchto částí dvojdomu jsou dvě samostatné bytové jednotky. Vstupní část z jižní strany v přízemí je skryta za závětří perforovaný obklad doplňující hmotu horních podlaží. Obytné místnosti se v přízemí otevírají směrem do dvora na severozápadní stranu.

Horní podlaží jsou svým vstupem ze střední a zadní strany dispozice orientované naopak a jsou tak vytvořeny zajímavé podélné dispoziční řešení korespondující s mírně odlišnou formou hmotového řešení. Fasáda je v abstraktně bílém provedení s tmavě šedými výplněmi otvorů a doplňujícím zastřešením nad schodištěm.