Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Viladům Brno

probíhající realizace

Koncept rekonstrukce prvorepublikového činžovního domu je navržen pouze s drobnými zásahy, ale v ohledu na aktuální trendy a požadavky bydlení. Hmotově zůstává beze změn, úpravy se dostává v drobných zásazích do uspořádání kompozice fasády, která ve funkcionalistickém duchu propisuje interiér do exteriéru.

Na vnitřní dispozici domu reaguje stávající poloha výrazně výtvarně pojatého schodiště, které je kolmo na fasádu a rozděluje tak příčně objekt na dvě poloviny.  Tohoto rozdělení využívá zcela nově navržená dispozice domu – kde je na jedné straně vždy jeden byt. 

V severovýchodní orientace bytu směrem na uliční fasádu jsou orientované provozy koupelen a kuchyní bytů, které i bez velkých zásahů využívají stávající polohy otvorů. Naopak jihozápadní pozice směrem do dvora je pojata opačným způsobem – otevřením a prosvětlena velkými otvory. Celkový výraz domu vychází z jeho původního vzhledu s důrazem na materiálovou estetiku.