Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Bytový dům na úzké parcele

studie

Na okraji městské je nesourodá zástavba. Tato ulice je zastavěna mohutnou zástavbou bytových domů. Ulice dál pokračuje nesourodou zástavbou domů řadových.

Poloha

Domy jsou dvou až třípodlažní, s povětšinou sklonitou střechou, některé mají střechu plochou, ale většinou se jedná o orientaci do zahrady. Zástavba je řadová liniová, ale v lokalitě je také poměrně velké množství proluk, které přispívají k celkovému roztříštěnému dojmu z místa.

Pozemek

Náš řešený objekt je také v jedné z proluk. Celkové umístění stavby je v úměrném odskočení od hranice pozemku – vyvažuje tak nepoměr mezi náležícími sousedními domy a tím zmenšuje jednotlivé vzdálenosti mezi sebou. Dům je třípodlažní, podsklepený, s podkrovím. Objemově je hmota vyvážená, první dvě podlaží jsou kompaktní, třetí podlaží je uskočené z hlediska vyváženosti vůči navázání na okolí, zejména při pohledu čelním na objemnou hmotu sousedního domu přiléhajícího z pravé strany. Střecha je sklonitá, pouze do zahrady je její část plochá, ale zde tento objem změkčuje zapuštění lodžie a za strany levé navazuje na výšku strany sousedního domu.

Výraz

Objemový výraz domu částečně vychází z modernistického charakteru okolní zástavby ze 70. – 90. let, ale v současném ztvárnění i pojetí materiálovém. Zpracování fasády v prvním podlaží akcentuje charakter vstupního parteru, který je v designu černého oplechování souznící s ostatními navrženými detaily fasády domu. V tomto barevném a materiálovém charakteru je navržené vstupní samonosné lomenicové schodiště, stříška a zábradlí z pásového profilu. Vstupní plné hliníkové dveře, rámy oken v předokenní montáži hranatého profilu a v poslední řadě plechová krytina také v tmavě šedém provedení.

Program

Za vstupními dveřmi je přímé schodiště, které prochází celým domem. Z hlavní chodby jsou přístupné bytové jednotky. V podlaží druhém a třetím je byt pro majitele s částí mezonetu v podkroví.