Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Kulturní dům s domovem pro seniory

studie

vizualizace: Jakub Frolík, Ing. arch. Lenka Kostíková

Pozemek pro stavbu se nachází na okraji obce podél hlavní příjezdní komunikace a také v návaznosti školky a tělocvičny. V blízké návaznosti se nachází škola, kostel a hřbitov.

Pozemek

Pozemek je ze všech stran otevřen, je v sevření tří komunikací příjezdové cesty do obce ze strany od Tetčic na východní straně, zde se také mírně vyvyšuje násyp pod komunikací, dále je sklon mírně svažitý směrem k západní straně do ulice Zahrádky a Školní směrem k objektu školky. Podél dvou možných stran je podél celého pozemku podélně řešené parkování na ulici Zahrádky a Školní. Řešené území je srovnáno do roviny na úroveň ulice Školní, plocha je celistvě řešená dlážděním kostkami.  

Architektonické řešení

Objekt je koncipován do tří funkčně hmotových zón, jež jsou vyformovány vstupní jasnou piazzetou orientovanou na jižní stranu a otevírající se směrem k vesnici. Odtud je vstup do propojujícího foyer, odkud je přístupný společenský sál se zázemím a na druhé straně volně od tohoto provozu oddělitelné ubytovací kapacity domova pro seniory.  Vstupní foyer je průchozí i na druhou stranu kde je výhled na pole, v předpokladu možné budoucí zástavby objekt udržuje odstupy a určuje jasnou urbanistickou strukturu možného rozvoje obce. Z foyer je přístupný sál, jenž je přizpůsoben svému předpokládanému charakteru využití, a jeho vnitřní prostor je z velké části uzavřený. 

Velkorysé propojení je pouze velkou prosklenou stěnou s dveřmi směrem do společenské piazzety před objektem, které v tomto ohledu předpokládá kladný přínos odstranění bariéry zdi při konání možných kulturních akcí v letním období. Ve 2 np se po schodišti přístupném z hlavního foyer nachází zklidněný provoz čítárny, společenského klubu a provozních prostor pro zázemí domova pro seniory. Do 3 np vystupuje už jen hlavní hmota s ubytováním, která je orientovaná do piazzety také. Jednak z důvodu jihozápadní orientace pokojů, výhledu do piazzety a celé obce ale také hlučnosti vyplývající z provozu na komunikaci vedoucí z Tetčic. Tato strana je pojata jako bariérová, pouze s pásy prosvětlujících oken a výhledem na konci. Pokoje disponují vlastními malými lodžiemi.