Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Mindforge hub

studie

spolupráce: ing. arch. Kateřina Horych

vizualizace: janoušek & havlíček visualisations

 

Sdruženi 5 ti organických firem se rozhodlo pro výběr sídla v centru města Brna. Konceptem interiéru zrekonstruované starší budovy, jenž má svoje limity.

Prolínání prostorů

Střídající se moduly plných zdí a prosklených dveří. Tyto průhledy umožňují prosvětlení z fasády na fasádu. Chodba se nestává chodbou ale pobytovým prostorem do kterého se začleňuje podélná linie veřejných funkcí ve středu jako zasedačky a kuchyňky.

“Továrna” na nové příležitosti,
“osekaná” až na betonovou dřeň,

Pracující s mixem základních barev tak, aby celek nepůsobil neutrálně šedě, ale pozitivně stimuloval, v rámci zachování určité míry minimalismu a abstrakce. Do prostor s pohledovým betonem přinášíme barevný veřejný střed – modulární pás se zasedačkami, které se tak vyčleňují z celku a upozorňují na plochu odlišného využití. Jsou tak podpořeny prostory setkávání, je zdůrazněn koncept prosvětlování chodby – plný/prázdný modul stěn. 

architekt-brno
architekt-brno
architekt-brno
architekt-brno

Usnadňuje se orientace v prostoru, označení jednotlivých zasedaček je dle barev. Mezi tento prostorový střed jako nit, vkládáme lineární “IT síť” v koberci, rozbíhající se diagonálně do kanceláří, zdůrazňující průhledy mezi místnostmi, propojení, průhledy z fasády na fasádu. V zásadě tohle je hlavní grafický motiv Mindforge – být součástí nějaké sítě, “vyššího principu”, celku, jenž podněcuje ke spolupráci, usiluje o protínání křižovatek osudů, hledání průniků, … podobně jako se graficky kříží jednotlivé barevné linie a vnášejí do prostor žádoucí dynamiku a vtip. Tento systém lze využít v rámci obou pater a sjednotit vizuální styl 2NP i 3NP, aniž by byl způsob sjednocení protichůdný jednotlivým firmám a aniž bychom se museli vyrovnávat s rozdílností prostor (openspace ve 3NP vs. větší dělení prostor ve 2NP – tento řád umožňuje použití v obou).