Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Předprostor a zahrada bytového domu Brno

studie

vizualizace: Ing.arch. Tatiana Guseva

Funkcionalistické nájemní domy v lokalitě Veveří byly ve 20. letech minulého stoletá kvalitně navrženy – realizace se vyznačovaly řadou inovací dispozice i technického vybavení. Celá čtvrť byla z kanceláře firmy Dvořák a Kuba, která sídlila právě v tomto domě. U všech domů byl navržen komerční parter, který se v různé době zachoval dodnes. Co se však zachovat nepodařilo, je původní šedá barevnost fasády s jemnou strukturou. Současné omítky jsou barevné.

Od správce Společenstní vlastníků jednotek přišel jasný požadavek úpravy zahrady a předprostoru domu. Zahrada s rostlou neupravenou vegetací byla bez zásahu spoustu let. Předprostor měl jasné nucené využití, ale i tak jeho vzhled nebyl příliš kultivovaný.

Zahrada je svým středovým vstupem jasně rozdělena na dvě poloviny. Tyto poloviny definují dva prostory, jeden je pěstitelská zahrádka, využívající stávajícího vyvýšení v této části,  takže její výška byla ponechána, jen olemována upraveným posezením po okraji. Na druhé straně je vytvořené posezení s mobilním krytím proti slunci. Prostory společně sjednocuje mlatový povrch, který nemusí řešit přehnanou údržbu ani odvod vody. V čele zahrady, kde byl poloplný plot byly navržené skladovací kóje naprosto chybějící v celém domě.

Předprostor je středově symetrický také ovšem vstup je ještě umocněn středovým vstupním schodištěm do bytového domu a oblouky směrem od chodníku. Jediné co tuto symetrii narušuje je sklon chodníku. Na délce domu je to téměř jeden metr. Tyto nerovnosti kompenzují zaseklé bloky s jednotlivými funkcemi. Paradoxně základní funkcí tohoto prostoru je umístění boxů pro odpad na které jsou vytvořené lehké zástěny. Vzhledem k současnému množství schodů v prostoru byla nutností nádoby umístit tak, aby s nimi šlo co nejjednodušeji manipulovat směrem ven. Symetricky na obě strany od vstupu do domu jsou dvě obchodní jednotky. 

U spodní jednotky byl spád nižší, zde byla pro boxy vymezena celá plocha, kterou v pohledu od chodníku zacloňuje boxový betonový květináč se zabudovanou lavičkou a sazenými bezúdržbovými trávami. U spodní jednotky byl spád nižší, zde byla pro boxy vymezena celá plocha, kterou v pohledu od chodníku zacloňuje boxový betonový květináč se zabudovanou lavičkou a sazenými bezúdržbovými trávami.

Levou stranu do obchodní jednotky lemuje také tento vyvýšený květináč. Prostor u jednotky horní je položen níže, proto zde byla nutnost překonání vyšší úrovně. Schody byly umístěny blíže chodníku, aby samotný vstup nebyl tolik utlačený. Prostor pro prezentaci byl ponechán větší a opět ne tolik snížený jako původně. Ze strany od chodníku je opět odseparován květináčem s trávami a v odstupňovaném soklu na druhé straně orientovaném směrem do vnitřního prostoru pro možnou krátkodobou konzumaci.

Předtím a potom