Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Prior Kroměříž

probíhající realizace

Zchátralý téměř nevyužívaný objekt ze 70. let minulého století uprostřed velkého zrevitalizovaného náměstí. Na jednom největších sídlišť architektonicky významné Kroměříže.

Na počátku byla téměř 60metrů dlouhá fasáda, skelet s velkými kulatými sloupy, mohutné stropní nosníky a nízká světlá výška navržená pro kanceláře, přiléhající malá stavba s velkou plechovou střechou pro skladování a zásobování obchodů v dezolátním stavu.

Investor přišel s velmi logickým stavebním programem, kterým bylo zachování nákupního parteru a horní dvě poschodí vymezené pro byty. Vyváženosti dlouhé hmotě přispěla ještě nová střešní nástavba jednoho ustupujícího podlaží. Vnitřní dispozice byla hodně omezena dlouhou délkou fasády, ale také hloubkou objektu, z toho důvodu byla rozdělena podélnou chodbou na dvě strany s byty kolmými k fasádě.

Vedle hlavního objemu stávajícího objektu byla na pozemku přistavěna ještě jedna menší hmota také s byty, která doplňuje urbanistickou strukturu přilehlé zástavby stávajících bytových domů. Odsunutím této hmoty na kraj pozemku se tak zpřístupnila druhá fasáda hlavního objektu a byl vytvořen také propoj okolních ulic, kde je navrženo dostatek nutných parkovacích a odstavných ploch.  

Materiálové řešení propisuje svoji funkci – parter je řešen skleněnými výkladci a teracovým soklem, horní tři podlaží jsou obloženy dřevěnými latěmi v kombinaci rozdílné hustoty rastrů. Důležitým prvkem nejen fasády jsou lodžie orientované směrem do náměstí /parku. Dlouhou monotónní fasádu se tak podařilo úspěšně potlačit.

 

Objekt přístavby je řešen jako betonový skelet s propsanou nosnou konstrukcí. Fasády v lící objektu jsou navržené v bílé omítce, vnitřní lodžie jsou také obloženy dřevěným laťovým obkladem oba objekty tak spolu výrazově komunikují.

Předtím a potom