Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Prior Kroměříž

v realizaci

Zchátralý téměř nevyužívaný objekt ze 70. let minulého století uprostřed velkého zrevitalizovaného náměstí. Na jednom největších sídlišť architektonicky významné Kroměříže.

Na počátku byla téměř 60metrů dlouhá fasáda, skelet s velkými kulatými sloupy, mohutné stropní nosníky a nízká světlá výška navržená pro kanceláře, přiléhající malá stavba s velkou plechovou střechou pro skladování a zásobování obchodů v dezolátním stavu.

Investor přišel s velmi logickým stavebním programem, kterým bylo zachování nákupního parteru a horní dvě poschodí vymezené pro byty. Vyváženosti dlouhé hmotě přispěla ještě nová střešní nástavba jednoho ustupujícího podlaží. Vnitřní dispozice byla hodně omezena dlouhou délkou fasády, ale také hloubkou objektu, z toho důvodu byla rozdělena podélnou chodbou na dvě strany s byty kolmými k fasádě.

Vedle hlavního objemu stávajícího objektu byla na pozemku přistavěna ještě jedna menší hmota také s byty, která doplňuje urbanistickou strukturu přilehlé zástavby stávajících bytových domů. Odsunutím této hmoty na kraj pozemku se tak zpřístupnila druhá fasáda hlavního objektu a byl vytvořen také propoj okolních ulic, kde je navrženo dostatek nutných parkovacích a odstavných ploch.  

Materiálové řešení propisuje svoji funkci – parter je řešen skleněnými výkladci a teracovým soklem, horní tři podlaží jsou obloženy dřevěnými latěmi v kombinaci rozdílné hustoty rastrů. Důležitým prvkem nejen fasády jsou lodžie orientované směrem do náměstí /parku. Dlouhou monotónní fasádu se tak podařilo úspěšně potlačit.

 

Objekt přístavby je řešen jako betonový skelet s propsanou nosnou konstrukcí. Fasády v lící objektu jsou navržené v bílé omítce, vnitřní lodžie jsou také obloženy dřevěným laťovým obkladem oba objekty tak spolu výrazově komunikují.

výchozí stav