Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Škola Smíchov

mezinárodní soutěž

spolupráce: Ing.arch. Lukáš Pecka, Ing.arch. Ivana Smětáková

Nová škola navazuje na racionální urbanistický koncept nové čtvrti, stává se soudržným svorníkem okolních veřejných prostranství. Pevná obálka fasády definuje školu navenek jako srozumitelný celek, který uvnitř ukrývá prostory a vazby s různorodým charakterem. Ohniskem školy je atrium s hlavními schodišti a dvojice venkovních teras pro I. a II. stupeň. 

Vždy pětice tříd s vlastním zázemím tvoří samostatné komorní funkční jednotky pro děti stejného věku. Samostatné vstupy dovolují využívat části školy i mimo dobu vyučování (tělocvičny, sportoviště, školní kluby, knihovna…).

Racionální bloková struktura a hlavní pěší bulvár, ke kterému je orientován hlavní vstup nové školy; Škola je kompaktní celek, v rámci čtvrti jednoznačný prvek jiného měřítka.

Veškerý stavební program je uspořádán do kompaktního objemu. Hmota objektu je v parteru vymezena homogenním proskleným soklem. Škola tak nemá žádnou „zadní fasádu“, naopak se do školního pozemku na úrovni suterénu otevírá dvěma podlažími. Nad pevnou hmotou druhého a třetího podlaží s učebnami je objekt zakončen hřebínkem odborných učeben a ateliérů.