Rekonstrukce a dostavba bytového domu ve středu Brna

Rekonstrukce a dostavba bytového domu ve středu Brna studie, projektová dokumentace, probíhající realizace Nástavba domu se odehrává v rámci 3.-6. nadzemního podlaží. Objekt navazuje svojí výškou na sousední objekty z jedné strany má objekt pět podlaží a krov a objekt v nároží sedm podlaží se střechou plochou. Objem dostavované hmoty nároží nikterak mohutně nezastavuje, ale […]

Dům H

Dům H probíhající realizace Okolní zástavba je tvořena nesourodou různě starou zástavbou rodinných domů jedno i dvoupodlažních, se sklonitými i plochými střechami. Navržený objekt tuto geometrii porušuje a odhmotňuje potencionální přes deset metrů dlouhou rovnou fasádu na dvě hmoty rozdělenou schodištěm. V každé z těchto částí dvojdomu jsou dvě samostatné bytové jednotky. Vstupní část z jižní strany v přízemí […]

Prior Kroměříž

Prior Kroměříž probíhající realizace Zchátralý téměř nevyužívaný objekt ze 70. let minulého století uprostřed velkého zrevitalizovaného náměstí. Na jednom největších sídlišť architektonicky významné Kroměříže. Na počátku byla téměř 60metrů dlouhá fasáda, skelet s velkými kulatými sloupy, mohutné stropní nosníky a nízká světlá výška navržená pro kanceláře, přiléhající malá stavba s velkou plechovou střechou pro skladování a zásobování […]

Bytový dům Neslovice

architekt-brno

Bytový dům Neslovice spolupracovala ing. arch. Kateřina Horych vyzvaná soutěž Kontext Je jednotící barevnou paletou tohoto interiéru. Hlavní dominantou nábytku zasedací místnosti se stává ocelová tenkostěnná knihovna matné černé barvy. Na tuto knihovnu důmyslně navazuje zalícovaný obklad ve zdi z dubové dýhy, jenž propojuje linii oken a prostor sjednocuje. Forma a objem Domu reaguje svým […]

Předprostor a zahrada bytového domu Brno

Předprostor a zahrada bytového domu Brno studie vizualizace: Ing.arch. Tatiana Guseva Funkcionalistické nájemní domy v lokalitě Veveří byly ve 20. letech minulého stoletá kvalitně navrženy – realizace se vyznačovaly řadou inovací dispozice i technického vybavení. Celá čtvrť byla z kanceláře firmy Dvořák a Kuba, která sídlila právě v tomto domě. U všech domů byl navržen […]

Bytový dům na úzké parcele

Bytový dům na úzké parcele studie Na okraji městské je nesourodá zástavba. Tato ulice je zastavěna mohutnou zástavbou bytových domů. Ulice dál pokračuje nesourodou zástavbou domů řadových. Poloha Domy jsou dvou až třípodlažní, s povětšinou sklonitou střechou, některé mají střechu plochou, ale většinou se jedná o orientaci do zahrady. Zástavba je řadová liniová, ale v […]

Viladům Brno

Viladům Brno probíhající realizace Koncept rekonstrukce prvorepublikového činžovního domu je navržen pouze s drobnými zásahy, ale v ohledu na aktuální trendy a požadavky bydlení. Hmotově zůstává beze změn, úpravy se dostává v drobných zásazích do uspořádání kompozice fasády, která ve funkcionalistickém duchu propisuje interiér do exteriéru. Na vnitřní dispozici domu reaguje stávající poloha výrazně výtvarně […]

Nástavba Strahov

nastavba strahov vizualizace architekt

Nástavba Strahov studie Cílem rekonstrukce by mělo být zachování spodního objemu budovy, kde se v současné době nachází komerční provoz a také výrazu skleněné fasády. Přístup do objektu zůstane stejný, přes prosklené závětří. 1PP zůstane beze změny, prostor bude ponechán jako showroom. Úpravy se týkají 1np, kde jsou vytvořeny tři bytové jednotky se sklepními kójemi. Tyto […]

Řadové domy

architekt-brno

Řadové domy vyzvaná soutěž Situace Orientace pozemku je na sever směrem k vesnici. Sice se zde nabízí pomyslný výhled, ale také naprosté otevření veškerých pobytových prostor směrem do okolní blízké husté zástavby RD. Z těchto dvou nejzásadnějších důvodů jsou domy posunuty k téměř severní hranici parcely. Přispívá tomu i terénní konfigurace, kdy se z odkryté […]