Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Rekonstrukce a dostavba bytového domu ve středu Brna

studie, projektová dokumentace, probíhající realizace

Nástavba domu se odehrává v rámci 3.-6. nadzemního podlaží. Objekt navazuje svojí výškou na sousední objekty z jedné strany má objekt pět podlaží a krov a objekt v nároží sedm podlaží se střechou plochou. Objem dostavované hmoty nároží nikterak mohutně nezastavuje, ale vyrovnává rozdíly mezi přilehlými budovami.

Z funkčního hlediska jsou první dvě podlaží ponechány bez výrazných změn,jsou zde pouze nahrazeny ve vstupní části nové vertikální konstrukce. Jsou obnoveny a  zkultivovány prvky jako je reliéf modrého lva, Tato podlaží mají stále svůj komerční charakter, čemuž odpovídá i odlišný vzhled fasády. Spodní část je ponechána v hladkém provedení omítky s většími otvory, vystupující druhé patro je pomyslným předělem s neutrální modularitou fasády  a rytmickou řadou oken totožných podlaží nad sebou.

Na postmodernistickou stavbu v konce 60. let je dosazena přísná, ale harmonicky vyvážená hmota. Členění otvorů odpovídá vnitřnímu charakteru dispozic bytů. Hrubší charakter fasády souznící z funkčního i kontextuálního hlediska je podpořen obkladem z lícových cihel v pískovém odstínu, kontrastními lemy otvorů, oplechováním a výplněmi otvorů v černé barvě a v poslední řadě propisující se nosnou konstrukcí v lící fasády.

Dispozice bytu jsou ve všech podlažích stejné, pouze v rámci 3 np, je mezonetový byt využit pro vyrovnání odskoku v původní hmotě do 2 np. Byty jsou v rozvržení 2+kk a 3+kk. Střešní terasa je uvažována jako pochozí.