Mindforge hub

architekt-brno

Mindforge hub studie spolupráce: ing. arch. Kateřina Horych vizualizace: janoušek & havlíček visualisations   Sdruženi 5 ti organických firem se rozhodlo pro výběr sídla v centru města Brna. Konceptem interiéru zrekonstruované starší budovy, jenž má svoje limity. Prolínání prostorů Střídající se moduly plných zdí a prosklených dveří. Tyto průhledy umožňují prosvětlení z fasády na fasádu. […]

Viladům Brno

Viladům Brno probíhající realizace Koncept rekonstrukce prvorepublikového činžovního domu je navržen pouze s drobnými zásahy, ale v ohledu na aktuální trendy a požadavky bydlení. Hmotově zůstává beze změn, úpravy se dostává v drobných zásazích do uspořádání kompozice fasády, která ve funkcionalistickém duchu propisuje interiér do exteriéru. Na vnitřní dispozici domu reaguje stávající poloha výrazně výtvarně […]

Hotelový pokoj

Hotelový pokoj studie interiéru Vyzývavý design hotelového pokoje odpovídá koncepčně svému zadání. Nachází se v prostoru garáže a k tomuto stylu je laděn i industriální surový design. Prostor je rozdělěn na vstupní části s hygienickým zázemím, otevřenou sprchou s motivem značky zákazu vjezdu na jeho boční stěně. Tyto zóny jsou vymezené jinou výškou stropu i […]

Galerie Brno

architekt-brno

Galerie – laborARTory Brno studie vizualizace: Stanislav Simoníček Koncept vycházel z nového návrhu řešení křižovatky, kdy se z ulice Koliště odstraní odbočovací pruh směrem k ulici Milady Horákové. Tím se zvětší řešená parcela a zrušením jednoho jízdního pruhu dojde také k mírnému zklidnění dopravy. Funkční a hmotové rozdělení navrhované zástavby reaguje na koncept pěšího propojení. […]

Termální lázně Yverdon Les Bains

architekt-brno

Termální lázně Yverdon Les Bains studie Je zde cítit silný potenciál místa s jeho historicky honosnou a elegantní hodnotou. Svojí velikostí nemá sílu konkurovat velkému městskému parku na břehu jezera, ale naopak nabídnout jinou, slavnostní atmosféru místa s historickým odkazem. Budova lázní by neměla být přehlcený organismus, ale místo k zastavení a klidnému odpočinku. Na […]

Městská tržnice Brno

architekt-brno

Městská tržnice Brno studie vizualizace: Stanislav Simoníček Svěží otevřený prostor Místo, na kterém se tržnice nachází, je nepříznivé, špinavé. Tato skutečnost se má novým návrhem vyvrátit. Částečně odkloněná plocha města má upoutat pozornost a přivést nový život. Nejdůležitější je tady právě onen veřejný prostor s “přidanou funkcí” tržnice, jako plynoucího otevřeného vzdušného lehkého prostoru na […]

Ubytování na farmě

architekt-brno

Ubytování na farmě studie interiéru vizualizace: Ing. arch. Lenka Kostíková Místo na louce obklopené pastvinami, ohradami se zvířaty. Volně se pasoucí krávy, ovce. Ustájené koně. Do tohoto místa si přijíždějí návštěvníci užít klid a autenticitu místa. K tomu účelu byly vytvořeny tři designové pokoje volně inspirované zvířaty vyskytujícími se na farmě. Všechny pokoje jsou ponechány […]

Vinařství

architekt-brno

Vinařství studie  Dolní Kounice jsou místo, kde má výroba vína staletou tradici a vinná réva se zde pěstuje dlouho, ale nejedná se o čistě vinařskou oblast. Spíše je tato poloha jakýmsi mezníkem mezi severem a jihem. Oba přístupy od vesnice jsou typickou polní cestou, jedna vede mezi zahradami s pasoucími se ovcemi, druhá, je o […]

Cukrárna

Cukrárna realizace interiéru, ukončená foto: Monika Hlaváčová Cílem nízkorozpočtového návrhu redesignu bylo zpřehlednit řešený prostor, očistit jej od reklamních nánosů a v neposlední řadě také vytvořit více nezávislých míst pro kratší posezení kavárenského typu. V prostoru byla navržena lavice do tvaru U, která umožní v případě potřeby pojmout i větší množství návštěvníku bez velkých nároků […]

Obecní úřad

architekt-brno

Obecní úřad realizace Výrazná rekonstrukce měla za cíl vytvořit jasnou identitu místa s odstraněním materiálových prohřešků a také definování logických funkčních zón.  Výchozí problémy Obě dvě místnosti jak kanceláři referentky, tak starosty  spojovaly společné problémy. Nevhodná kombinace materiálů a dekorů, barevný šum byl tvořen vrstvením několika zdánlivě podobných avšak odlišných dýh. Interiér postrádal jednotící prvek, jakýkoli […]