Dodetailu atelier

Volejte: +420 724 677 978

Heršpická 800/6, 639 00 // Brno Štýřice

Volejte: +420 724 677 978

Vinařství

studie 

Dolní Kounice jsou místo, kde má výroba vína staletou tradici a vinná réva se zde pěstuje dlouho, ale nejedná se o čistě vinařskou oblast. Spíše je tato poloha jakýmsi mezníkem mezi severem a jihem. Oba přístupy od vesnice jsou typickou polní cestou, jedna vede mezi zahradami s pasoucími se ovcemi, druhá, je o něco větší, ale blízkost zemědělské výroby je zde také patrná. Vede kolem zemědělského družstva a dále mezi polemi. Blížíce se k našemu místu, zhušťuje se také podíl vinné révy na polích. Jsme na místě, je to nejvyšší bod v okolí Dolních Kounic.

Hospodářský dvůr – srdce domu

Dvůr sám o sobě je velmi přirozený pro celý druh provozu a užívání, odehrává se zde veškeré dění, ale zároveň je předělem mezi výrobou a návštěvníky. Celé vinařství je sebevědomé, přirozené a praktické. Do tohoto konceptu přesně zapadá surový cortenový materiál obkladu. Síla orientace do krajiny si sama žádala o velké výhledy a masivní střecha pomáhá neztratit pozici v prostoru.

Genius loci

Umístění celé budovy, je jasné na hraně kopce – výhledu, ale zároveň poslední nevysázené místo s přístupovou cestou za zády, na kterou stačilo reagovat uzavřením do dvora.

architekt-brno