Rekonstrukce a dostavba bytového domu ve středu Brna

Rekonstrukce a dostavba bytového domu ve středu Brna studie, projektová dokumentace, probíhající realizace Nástavba domu se odehrává v rámci 3.-6. nadzemního podlaží. Objekt navazuje svojí výškou na sousední objekty z jedné strany má objekt pět podlaží a krov a objekt v nároží sedm podlaží se střechou plochou. Objem dostavované hmoty nároží nikterak mohutně nezastavuje, ale […]

Multifunkční zasedačka

Multifunkční zasedačka realizace interiéru, ukončená  Prostor který slouží pro zasedání zastupitelstva obce, volební místnost, kancelář i odpočinkový prostor, ale i příležitostná klubovna menšího počtu návštěvníků, je rozdělen právě na dvě části nejdůležitějším prvkem prostoru nábytkovou příčkou. Ta prostor rozděluje na dvě části soukromou a veřejnou. Je také jediným kusem nábytku zde, takže je pojata multifunkčně […]

Prior Kroměříž

Prior Kroměříž probíhající realizace Zchátralý téměř nevyužívaný objekt ze 70. let minulého století uprostřed velkého zrevitalizovaného náměstí. Na jednom největších sídlišť architektonicky významné Kroměříže. Na počátku byla téměř 60metrů dlouhá fasáda, skelet s velkými kulatými sloupy, mohutné stropní nosníky a nízká světlá výška navržená pro kanceláře, přiléhající malá stavba s velkou plechovou střechou pro skladování a zásobování […]

Mindforge hub

architekt-brno

Mindforge hub studie spolupráce: ing. arch. Kateřina Horych vizualizace: janoušek & havlíček visualisations   Sdruženi 5 ti organických firem se rozhodlo pro výběr sídla v centru města Brna. Konceptem interiéru zrekonstruované starší budovy, jenž má svoje limity. Prolínání prostorů Střídající se moduly plných zdí a prosklených dveří. Tyto průhledy umožňují prosvětlení z fasády na fasádu. […]

Škola Smíchov

Škola Smíchov mezinárodní soutěž spolupráce: Ing.arch. Lukáš Pecka, Ing.arch. Ivana Smětáková Nová škola navazuje na racionální urbanistický koncept nové čtvrti, stává se soudržným svorníkem okolních veřejných prostranství. Pevná obálka fasády definuje školu navenek jako srozumitelný celek, který uvnitř ukrývá prostory a vazby s různorodým charakterem. Ohniskem školy je atrium s hlavními schodišti a dvojice venkovních teras […]

Předprostor a zahrada bytového domu Brno

Předprostor a zahrada bytového domu Brno studie vizualizace: Ing.arch. Tatiana Guseva Funkcionalistické nájemní domy v lokalitě Veveří byly ve 20. letech minulého stoletá kvalitně navrženy – realizace se vyznačovaly řadou inovací dispozice i technického vybavení. Celá čtvrť byla z kanceláře firmy Dvořák a Kuba, která sídlila právě v tomto domě. U všech domů byl navržen […]

Design kanceláří

Design kanceláří realizace interiéru, ukončená 1500m2 nevyhovujících utilitárních šedých kanceláří. Bez výrazné možnosti přestavby dispozice, se stejnou intenzitou využití prostoru. V návrhu byla pracovní místa přesně specifikována dle svých požadavků na jednotlivé výkony práce, řady stolů jsou vymezeny regály a policemi, dle možnosti doplněny květinovými boxy.  Mezi stoly byly navrženy akustické svislé rozdělovače. Z hlediska prostorové […]

Kulturní dům s domovem pro seniory

Kulturní dům s domovem pro seniory studie vizualizace: Jakub Frolík, Ing. arch. Lenka Kostíková Pozemek pro stavbu se nachází na okraji obce podél hlavní příjezdní komunikace a také v návaznosti školky a tělocvičny. V blízké návaznosti se nachází škola, kostel a hřbitov. Pozemek Pozemek je ze všech stran otevřen, je v sevření tří komunikací příjezdové cesty do obce […]

Viladům Brno

Viladům Brno probíhající realizace Koncept rekonstrukce prvorepublikového činžovního domu je navržen pouze s drobnými zásahy, ale v ohledu na aktuální trendy a požadavky bydlení. Hmotově zůstává beze změn, úpravy se dostává v drobných zásazích do uspořádání kompozice fasády, která ve funkcionalistickém duchu propisuje interiér do exteriéru. Na vnitřní dispozici domu reaguje stávající poloha výrazně výtvarně […]

Hotelový pokoj

Hotelový pokoj studie interiéru Vyzývavý design hotelového pokoje odpovídá koncepčně svému zadání. Nachází se v prostoru garáže a k tomuto stylu je laděn i industriální surový design. Prostor je rozdělěn na vstupní části s hygienickým zázemím, otevřenou sprchou s motivem značky zákazu vjezdu na jeho boční stěně. Tyto zóny jsou vymezené jinou výškou stropu i […]